• ورود کاربران
    هشدار
    لطفا صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.

    یادآوری کلمه عبور
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
بازدیدکننده گرامی
به پیشگامان خوش آمديد.
مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت
array(2) { [0]=> string(7) "[0;1;9]" [1]=> string(5) "0;1;9" } array(2) { [0]=> string(19) "[0;1;2;3;4;5;6;7;8]" [1]=> string(17) "0;1;2;3;4;5;6;7;8" } array(2) { [0]=> string(13) "[1;2;3;4;5;6]" [1]=> string(11) "1;2;3;4;5;6" } array(2) { [0]=> string(17) "[0;1;2;3;4;5;6;7]" [1]=> string(15) "0;1;2;3;4;5;6;7" } array(2) { [0]=> string(19) "[0;1;3;4;5;6;7;8;9]" [1]=> string(17) "0;1;3;4;5;6;7;8;9" } array(2) { [0]=> string(13) "[0;1;2;3;4;5]" [1]=> string(11) "0;1;2;3;4;5" } array(2) { [0]=> string(9) "[0;1;2;3]" [1]=> string(7) "0;1;2;3" }
نام شهر مركز مخابرات پيش شماره سرويس دهنده
آران و بيدگل آران و بیدگل-آران و بیدگل 5472,5473 پیشگامان
آران و بيدگل آران و بیدگل-سلیمان صباحی 54750,54751,54759 پیشگامان
بادرود بادرود-شهید مطهری 5434 پیشگامان
تيران تیران-تیران 4222 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-امام 3362,3361 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-درچه 33755,3376,33775 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-شهید نوروزی 3366 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-طالقانی 3367,3363,33510,33511,33512,33513,33514,33515,33516,33517,33518 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-مطهری 3364,33601,33602,33603,33604,33605,33606 پیشگامان
سميرم سمیرم-سمیرم 5366,5367 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-امام 4524,4527 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-طالقانی 4525,4529 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-گز 4572 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-گلدیس 4526 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-مطهری 4522,4523 پیشگامان
شهرضا شهرضا-ولیعصر 5322,5323,5324 پیشگامان
شهرضا شهرضا-همت 5350,5354 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-شهید مصطفی خمینی 3742,3743 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-کلیشاد 3748 پیشگامان
فلاورجان-اشترجان فلاورجان-اشترجان 3758 پیشگامان
فولاد شهر فولادشهر-فولادشهر 5261,5262,5263,5264 پیشگامان
كاشان کاشان-امیرکبیر 5533,55340,55341,55342,55343,55344,55345,55346,55347 پیشگامان
كاشان کاشان-شهرک 22 بهمن 5527 پیشگامان
كاشان کاشان-علامه طباطبایی 5542,5543 پیشگامان
كاشان کاشان-قاسم پور(راوند) 5551 پیشگامان
كاشان کاشان-قندی 5544,5545,5546,5547 پیشگامان
كاشان کاشان-مطهری 5554,55560,55561,55563,55564,55565,55566,55567,55568,55569,5557,55580,55581,55582,55583,55584,55585 پیشگامان
كاشان کاشان-مهماندوست 5522,5523,5524 پیشگامان
نايين نائین - آیت الله نائینی 4625,46260,46261,46262,46263 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-آیت الله ایزدی یزدانشهر 4244,4245 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-امام 4261,4262,4263,4264 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-شهید آیت ویلاشهر 4225 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-مطهری 4274 پیشگامان
اصفهان اصفهان - استقلال 3775,3776,3777,3778 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - بهارستان 3680,3681,3682,3683 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - خاتم 3434,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - سجاد 3630 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - طاهرزاده 3420,3421 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - کلانی 3531 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - گلستان 3450,3451,3452,3454,3422 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - منتظری 3771,3772,3773 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - آزادگان 8850,8851,8852,8853,8854,8873,8874,8875,8876,8817,88496, ,86030,8604,86031,86032,86033,86034,86035,86036,86038,86039 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - آل اسحاق 7700,7701,7730,7731 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - آیت 7703,7725,7726,7769,7781,7782,7783,7784,7799,7728 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - ابوذر 6660,6661,6662,6663,6664,6665,6666,66670,66671,66672,66673,66674, ,66675,6668,6669,66193,66286,66287,66288,66289,66397,66398,66399,6610,66153 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - اشرفی اصفهانی 3305-3306-3307-3308-3309-3310-3316-3317-3318-3319 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - اکبری 7732,7733,7734,7735,7739,7778,7779,7796,7714,7711,7712,7678,7679 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - الغدیر 3300,3301,3302,3303,3304,3343,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3662,3630,3631 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - امامت 77151,7716,7717,7740,7741,7742,7743,7746,7747,7748,7798,7775,77152,77153,77150 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - باهنر 2200,2260,2261,2262,2263,2264,2660,26640,26641,26642,26643,26644,26646,26647,26648,26649 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - بختیاری 5520,5521,5522,5523,6618,6625,6626,66280,66281,66282,66283,66284,6627 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - بخششی 6618,6625,6626,66280,66281,66282,66283,66284,6627 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - بهشتی 8840,8841,8842,8843,8844,8845,8846,8847,88498,8602,88483,86019,88397 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - پاسداران 2254,2255,2256,2257,2258,2259,2276,2277,2278,2279,2665,2647 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - پیام نور 4440,4441,4442,4443,4444,4445,4446,4447,4448,4449,4460,4461,4489,4462,4601,4604 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - پیروزی 3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3378,3379,3325,3660 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - تندگویان 2250,2251,2252,2253,2230,2231,2232,2233,2630,2631,2632,26142 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - توحید 6612,6642,6643,66564,66565,66566,66567,66568,66569,6657,6658,6659,6690,6691,6692,6693,6694,66562,66563 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - توکلی 4450,4451,4452,4453,4454,4455,4456,4457,4459,4458 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - جعفری 2217,2218,2240,2241,2242,2243,26707,26708,26707,26706,2680 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - جماران 2228,2229,2280,2281,2282,2283,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2216,26450,26470,26455,26452 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - چمران 6650,6651,6652,6653,6655,66560,6654 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - حافظ 6670,6671,6672,6673,6674,6675,6676,6634,6617 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - حق شناس 4470,4471,4472,4473,4474,4475,4476 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - حکمت شعار 7713,7718,7719,7720,7721,7722,7723,7724,7727,7744,7745,7749,7780,7789,7709 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - خوش قدم 5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5519,5545,5594 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - درزی 3360,3361,3362,3388,3389 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - دستغیب 2270,2271,2272,2273,2274,2275,2685 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - رجائی 8880,8885,8889,8890,8891,8892,8893,8894,86034,86037,86097,88199 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - رمضانی 5564,5565,5566,5567,5568,5546,5568 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - زارعی 4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,44957,44958,44959,4609 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سعاتمند 4420,4421,4422,4423,4424,4425,4426,4427,4428,4429,4438,4437 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سلمان فارسی 2206,2207,2208,2209,2211,2212,2213,2214,2234,2235,2236,2237,2238, ,26416,26764,264175,26760,26767,26654,26762,26740 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سیدالشهدا 5513,5514,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577, ,5578,5579,55170,55171,55172,55173,55174,55175,55176,56078,5607 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سیزده آبان 5500,5501,5502,5503,5550,5551,5552,5553,5554,55440,5510,55441,55442,55443,55444,55445,55446,55447,55448 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - شیخ فضل الله 8803,8804,8805,8806,8821,8860,8861,8862 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - طبری 4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - عاطف 7729,7770,7771,7772,7773,7774,7786,7787,7788,7670,7776 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - عربسرخی 3337,3338,3339,3363,3374,3375,3376,3377,36650,36654,36652,36651,36653,36656,36683,36657,36655 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - غریبی 2220,2221,2223,2224,2267,2268,2269,22390,26458,26459,26657, ,26769,22391,22392,22393,22394,22395,22399,26457,26658,26655,22398 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - قتدی 5515,5516,5557,5558,5559,5560,5569,5580,5581,5589,5598,5561,5562,5563 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - قدس 8800,8801,8802,8822,8833,8835,8863,86093,8609 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - قدوسی 2222,2225,2226,2227,2290,2291,2292,2640,26410,2642,26645,26411,26412,26413,26414,26415,26417,26705 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کاشانی 4400,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407,4408,4409,44950,44951,44952,44953,44954,4496,4497,44956,44955 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کاظمیان 4430,4431,4432,4433,4435,4436,4439 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کرمی 6620,6621,6622,6623,6624,6629,6630,6631,6632,6614,6613 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کلانتری 8864,8865,8866,8867,8877,8878,8879,8885,8887,8888, ,8819,8820,86080,86081,86083,86084,86085,86082,86087,8608 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - گمنام 7704,7705,7706,7707,7708,7736,7737,7738 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - لطیفی 2293,2294,2295,2296,2297,2298,26910,2675,2691 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مالک اشتر 6635,6636,6637,6638,6683,6684,6685,6686,6687,6688,6689,66676,66677, ,66678,66679,66151,66152,66190,66191,66192,66199,6582,6617 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - محسنیان 66390,66391,66392,66393,66394,66395,6678,6679,6680,6681,6682,66150,66194,66396 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - محلاتی 2244,2245,2246,2247,2248,2249,2219,2645 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مدنی 88390,8895,8896,8897,8898,8899,88391,88392,88393,88394,88395,88396,88398,88399 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مشهدی مهدی 3324,3345,3346,3347,3348,3349,3357,3386,3387 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مطهری 8810,8855,8870,8871,8872,88480,88481,88482,88549,86046 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مفتح 2284,2285,2286,2287,2288,2289,26700,26701,26702,26703,26704,26705,26709,2671 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - ملت 3311,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3661,3353,3605,3683 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - منتظری 5590,5591,5592,5593,5595,5596,5597 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مهدیه 5536,5537,5538,5539,5548,5549,5547 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نصرالهی 8823,8824,8825,8826,8827,8828,88484,88485,88486,88487,86013,86014,86015,86016,86017,86018,8611 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نظری 7754,7755,7756,7757,7758,7759,77158,77159 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نواب 5540,5541,5542,5543 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نهری 8807,8808,8809,8836,8837,88384,88385,88386,88387,88388,88389,8856,8857,8858, ,88590,88591,88593,88594,88595,88596,88597,88598,88599,8612,8869 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - ولیعصر 7750,7751,7752,7753,7760,7761,7762,7763,7764,7765,7766,7767,7768 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - هجرت 3314,3315,3364,3365,3366,3367,3380,3381,3382,3383,3384,3322, ,3320,36050,36051,36052,36053,36054,36055,36056,36057,36059 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - هفت تیر 8830,8831,8832,8834,88380,88381,88490,88491,88492, ,88493,88494,88495,8881,8882,8883,8884,8886,8814,8607,88592 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - یزدانپناه 4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران اسدی فرد 6600,6601,6602,6603,6604,6605,6606,6607,6608,6609,66156,66157,66158,66159,66195,66196,66197,66198 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران نبوت 7790,7791,7792,7793,7794,7795,7797 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - ابوذر 3884,3885,3874,3875 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - بهشتی 3660,3661,3662,3663,3670,3664,3680,3620 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - توحید 3880,3881,3882,3883 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - عماریاسر 3773,3774,3783,3784 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - مالک اشتر 3776,3777,3778 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - نوزده دی 3770,3771,3772,3775,3760 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم -فیض کاشانی 3720,3721,3722,3723 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - آزادگان 3721,3730,3722,3723,3720,37304,37306,37303,37209 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - امام خمینی 3622,3626,3627 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - رسالت 3620,3621,3630,3625 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - روحپرور 3628,3629,3623,3624 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - شهرک صنعتی 3727,37270,37271,37272,37273,37274,37276,37277,37278,37279 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - صدوق 3724,3725,3726,3728,3733 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - مطهری 3522,3523,3524,3525,3526,3528,3530 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - مفتح 3820,3821,3830 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - هفت تیر 3824,3834,3826,3827,3825 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - آثاری 3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,6514 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - امیرکبیر 3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - ثارالله 3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - حسابی 6510,6511,6515,6516,6517,6519,6514,6559 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - خوش طینت 3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3689 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - رجائی 3420,3421,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - رشیدی 3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - طالقانی 3250,3251,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - غیاثی 3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - فهمیده 3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - قائم 3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - کاظمی 3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - نصرآبادی 3220,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3240,3241 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج -کوثر 3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239 پیشگامان(فروش کشوری)